Personeel & Organisatie
Advisering over toepassing arbeidsvoorwaarden algemeen en bij eventuele arbeidsconflicten
Advisering en implementatie cultuurontwikkeltraject
ontwikkelen en opstellen individuele ontwikkel- en loopbaantrajecten
Ontwikkelen en implementeren functie- en personeelshandboek, functionerings- en beoordelingsmethodiek
Beleidsadvisering en implementatie aangaande functiewaarderingsmethodiek en competentiemanagement
Inrichten, vormgeven en uitvoeren P&O-werkzaamheden bij MKB
Interim P&O activiteiten bij SW (sociale werkvoorziening)

Rollen:
manager P&O, (strategisch) adviseur bestuur en management (intern/extern), adviseur WOR-bestuurder, voorzitter dan wel secretaris diverse in- en externe commissies, vertegenwoordiger werkgever bij bezwaar- en beroepsprocedures, integriteitfunctionaris

Begeleidings- en coachingstrajecten
Verzorgen outplacementtrajecten in het bedrijfsleven, zorg, onderwijs en bij de overheid
Verzorgen coachingstrajecten (begeleiding naar werk) in het kader van IRO’s (individuele re-integratie overeenkomsten) en ziektewettrajecten van het UWV (werkbedrijf)
Opstellen IOP’s (individuele ontwikkelplannen) voor SW (sociale werkvoorziening)-kandidaten, voeren herindicatie- en instroomgesprekken
Interim re-integratiecoach voor gemeenten, o.a. re-integreren WWB (wet werk en bijstand)-kandidaten

Rollen:
(re-integratie)coach en loopbaanadviseur

 

Ben Pranger

Werkwijze praktisch ingesteld, coachend, informele benaderingswijze
Communicatiewijze open, laagdrempelig, informeel
Persoonskenmerken enthousiast, stimulerend, flexibel, realistisch, behulpzaam, stressbestendig