Ben Pranger Personeelsadvies
Ben Pranger (1957) is na een lange P&O-carrière waarin hij van personeelsfunctionaris is doorgegroeid naar manager P&O, in 2003 gestart met zijn bureau Ben Pranger Personeelsadvies.

Zowel werkzoekenden (coaching, outplacement, re-integratie, loopbaanbegeleiding), als werkgevers en uitvoeringsinstanties (werknemerstrajecten en (interim) P&O-opdrachten) kunnen bij hem terecht.

Klik hier voor meer informatie over Ben Pranger.

Klik hier voor meer informatie over wat Ben Pranger voor jou als kandidaat kan betekenen.

Klik hier voor meer informatie over wat Ben Pranger voor organisaties en uitvoeringsinstanties kan betekenen.

Logo: Blik op Werk Ben Pranger Personeelsadvies is een door Blik op Werk gecertificeerd re-integratiebureau. Blik op werk is het kwaliteitsinstituut dat bijdraagt aan een leven lang gezond en met plezier werken, aan het werk blijven en werk verkrijgen. In dit kader is het keurmerk ‘Blik op Werk’ in het leven geroepen. Een hoogwaardig en onafhankelijk keurmerk dat slechts wordt toegekend aan die re-integratiebureaus die voldoen aan de kwaliteitseisen en dit middels een officiële audit en onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek kunnen bewijzen. Dit wordt jaarlijks opnieuw getoetst. Klik hier voor meer informatie over de certificering van BPPA.